Ürünler / TRİTİKALE

TRİTİKALE - Triticale


Tritikale, buğday x çavdar melezinden ABD, Polonya, Kanada ve Meksika 
gibi bir çok ülkede uzun süre devam eden ıslah çalışmaları sonucu marjinal, fakir 
tarım alanlarından dekardan alınan verimi artırmak suretiyle, hızla artan Dünya 
nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. 
 
İklim ve toprak isteği : 
 Tritikale serin iklim biştkisidir. Tritikale her tür toprak koşulunda yetişir. 
Taşlı, derinliği az, meyilli, çorak, asitli topraklara dayanıklı olup; özellikle kıraç 
koşullarda buğdaya ve arpaya göre daha verimli olmaktadır. Tritikale tarımında 
toprak hazırlığı buğdaybitkisinde olduğu gibidir. 
 
 Tritikale her tür toprak koşulunda yetişmesine rağmen, özellikle kıraç 
koşullarda buğdaya ve arpaya göre daha verimli olmaktadır. Tritikale tarımında 
toprak hazırlığı buğday bitkisinde olduğu gibidir. Azaltılmış toprak işlemesi ve 
sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda pamuk, mısır, ayçiçeği, gibi yazlık 
ürünlerin hasadından sonra bitki artıkları tarlada goble disk ile iyice parçalanıp 
toprağa karıştırılarak 10-12 cm derinlikte yüzeysel işlenmiş bir tohum yatağı 
hazırlanır. Gerekirse tarla yüzeyi tırmık yardımıyla düzgün hale getirilir. 
Tritikale, Anadolu’nun iç bölgelerde ve Trakya’da ekim ayında, Akdeniz-Ege 
sahil kuşağı ile Güneydoğu Anadolu’da kasım ve aralık aylarında ekilebilir. Dekara 
20 kg civarında tohum yeterli olmaktadır. Normal hububat mibzeri ile 5-6 cm 
derinliğe ekim yapılabilir. Ekim öncesi tohumluklar sistemik ilaçlarla sürme gibi 
hastalıklara karşı ilaçlanmalıdır. 
Gübreleme: 
Tritikale tarımında en doğru gübreleme önerisi, toprak analizi sonuçlarına 
göre yapılabilir. Genel bir gübreleme önerisi olarak dekardan 600 kg ve üzeri 
dane verimi hedeflendiğinde, kuru koşullarda 12 kg/da, sulu koşullarda 14 kg/da 
saf azot yeterli olmaktadır.
Tritikale Tarımında Yabancı Ot Mücadelesi: 
 Tritikale tarımında yabancı ot mücadelesi özellikle yabancı otların 2-4 
yaprak olduğu erken devrede yapılması çok önem taşır ve yapılması % 20-30 
oranında daha fazla verim alınmasını sağlar. Hızlı gelişme yeteneğine sahip 
yabancı otlar özellikle Mart ayının ikinci yarısında faydalı tarla alanını hızla kaplar 
ve tritikale bitkisinin gelişmesini engelleyerek ve bitki besin maddelerine ortak 
olarak önemli oranda zarar yaparlar. 
Tritikale tarımında yabancı ot mücadelesi aynı buğday tarımında olduğu 
gibi kültürel tedbirlerle ve kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. Kimyasal yol ile 
yabancı ot kontrolünde tarlada bulunan yabancı ot türüne göre seçilecek 
herbisitler, ekim sonrası veya çıkış sonrası ilkbaharda otların 2-4 yaprak 
devresinde kullanılabilir. 
 Hasat ve Depolama: 
Tritikale hasadı, normal buğday hasadı için ayarlı biçer döğer ile yapılabilir. 
Bitkiler hasat olumuna geldiğinde gündüzleri sabah çiğ kalkınca saat 10'dan 
sonra buğday gibi normal yükseklikten hasadı yapılır. Buğdayla yaklaşık aynı 
zamanda hasat yapılmaktadır. Hasatta danelerdeki rutubet %12’nin altında 
olması, emniyetli bir depolama için gereklidir. Tahılların tümünde olduğu gibi 
ürün depoları temiz olmalı, depo içi sıcaklık 28 oC altında ve ürün rutubeti 
%12’nin altında olmalıdır.